Live! la Senda de Carol
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya