Trio Ekaterina Donchenko
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya