Soda World Jazz Sessions: Mabo Trío [Flamenco, Blues]
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya