Semifinals Hospisona: Yudi Saint X + Carla Collado + Lluki Valverde
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya