Semifinals Hospisona: Roko Banana + Misha1Dem + la Maga
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya