Rock In Vila + Tacto Rocktal, The Pain Killers, Saxo Seguro, Metilic Gang, Metal Fighters
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya