Myriam Swanson Jazz Quartet
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya