Korine + M!R!M + Body Liquid + Vacío Negro 
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya