Glass + Trimoni + Bomba X
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya