Funky Wenzdays con «The True Funk Soldiers»
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya