Afrocolombia Bcn Session (Música Afrocolombiana)
asacc · Associació de Sales de Concerts de Catalunya