Qui

som.

L’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) es va constituir oficialment el dia 8 de novembre del 2001.

 

La idea de la creació d’ASACC va néixer en el marc del XIII Mercat de Música Viva de Vic, l’any 2000, amb motiu de la trobada dels representants de les més importants sales de concerts de Catalunya i va rebre el suport de totes les institucions presents. ASACC va néixer amb l’objectiu que es reconegués la necessitat de protegir, potenciar i difondre les sales de concerts. Qualsevol ciutat ha de disposar d’una sèrie d’equipaments culturals bàsics com una biblioteca, un teatre i, per descomptat, una sala de música en viu.

 

Més enllà del reconeixement cultural de les sales de concerts en què ja tothom coincideix cal aconseguir equanimitat en l’aplicació de les lleis i normatives que afecten les sales de música. És un objectiu prioritari demanar els canvis legislatius necessaris per a un correcte desenvolupament d’aquests espais.

 

Asacc va impulsar el 2007 una campanya reivindicativa a favor de la música en viu i en defensa dels seus espais. Fruit d’aquesta iniciativa, en què sales i músics van fer un front comú, va néixer el compromís per part de les administracions de buscar vies per garantir les condicions òptimes de treball de les sales de música.

 

La primera va venir de l’alcalde de Barcelona, qui va oferir un milió d’euros a les sales per a la seva rehabilitació i adequació, i la modificació d’una ordenança què possibilitarà oferir música en viu en bars musicals.

 

El Ministeri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona treballen per crear un consorci de rehabilitació de sales, com el que es va crear per a la rehabilitació dels teatres privats. ASACC és membre del Consell Assessor d’Espectacles (Conselleria d’Interior), del Consell de Cultural de l’Ajuntament de Barcelona, de la junta de la Acadèmia Catalana de la Música.

 

ASACC participa activament en el nou projecte de la Llei d’Espectacles que està en tràmit parlamentari i que substituirà a la vigent Llei aprovada l’any 2009.

 

Convenis amb el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, així com amb representants polítics i de diverses societats de gestió de drets, busquen consolidar aquesta voluntat de protegir, impulsar i difondre tant la música en viu com els espais que la fan possible. En aquesta línia de treball, des d’ASACC s’han presentat algunes esmenes al projecte de Llei de jocs i espectacles, algunes de les quals han estat acceptades.

L’Asacc pretén assolir els següents objectius:

Impulsar la creació del Consorci de rehabilitació de sales de música

Aconseguir el suport i els ajuts de les administracions

Realitzar estudis sobre l’impacte que normatives obsoletes o desmesurades tenen sobre la música en viu

Realitzar estudis sobre l’activitat cultural, laboral i social que desenvolupen les sales de concerts

Signar convenis amb les societats de gestió de drets que no perjudiquin els nous autors i les sales

Gestionar circuits i convenis d’intercanvi d’artistes amb altres comunitats autònomes

Augmentar la presència de les activitats de les sales als mitjans de comunicació

Protegir les sales de petit aforament i oferir ajuts a les que comencen

Oferir protecció jurídica a l’empresa

Organitzar campanyes de comunicació i conscienciació en pro de les sales de concerts

Estar en contacte amb les Administracions per a defensar la importància de les activitats que tenen lloc a les sales de concerts

Organitzar els diferents projectes musicals que impulsem des de l’ASACC: Curtcircuit, CLUB Circuit

Idear i executar un projecte educatiu dirigit a joves i adolescents

Formar part de la xarxa europea d’associacions i sales de concerts europees: LIVE DMA

I, en general, intervenir en tot allò que afecti les sales de concerts de manera directa o indirecta, i estimular, promoure i impulsar totes les accions i iniciatives que vagin en benefici del seus associats

Les condicions per associar-se a l’Asacc són:

Mantenir una programació estable de, com a mínim, 30 concerts anuals, dels quals el 50% han de comptar amb l’actuació de músics en viu

Estar avalat per dues sales ja associades